Modlitba

Modlitba za blahořečení

Bože, Otče všech lidí, Ty jsi nám v plnosti času poslal svého Syna, aby shromáždil v jedno rozptýlené děti Boží a mocí Ducha svatého nám dáváš účast na svém životě. V každém čase zveš lidi a národy, aby očištěné Krví Beránka přešli z velkého soužení do Tvé slávy. Chválíme Tě ve Tvé církvi, která je světlem národů. Děkujeme Ti za křesťany, které jsi poslal na naší životní cestu.

Na přímluvu Neposkvrněné, Matky Církve Tě prosíme o dar stále větší lásky, ze které se církev zrodila, a ke které je povolána.

Děkujeme Ti za mnohá  charismata církve a za dary obdržené na cestě Oázy Živé Církve a v Hnutí Světlo-Život, jejichž zakladatelem je Tvůj kněz František Blachnický, „horlivý apoštol obrácení a vnitřní obnovy člověka“ (Jan Pavel II).

Jsme přesvědčeni, že tento kněz je již ve Tvé slávě v nebi. Jestliže jsi ho však Ty, Otče, vybral, aby se teď pro nás stal zvláštním způsobem vzorem a příkladem, a aby se i nadále přičiňoval o růst Tvého Království na zemi, bude naším úkolem přispět k tomu, aby se tato vůle stala nejenom v nebi, ale i na zemi. Prosíme Tě o to se vší pokorou, skrze našeho Pána Ježíše Krista na přímluvu Neposkvrněné, Matky Církve.

Amen.