O Hnutí Světlo-Život

Hnutí Světlo-Život je jedním z hnutí obnovy církve podle učení 2. Vatikánského koncilu. Patří do něho lidé různého věku a povolání: mládež, děti, dospělí a také kněží, řeholníci a řeholnice, členové sekulárních institutů, a samozřejmě také rodiny – Domácí církev. Každé skupině nabízí hnutí Světlo-Život vlastní formační program, který je zaměřený na výchovu zralých křesťanů. Tím slouží obnově církve, především díky přetváření farností ve společenství společenství.

Znakem hnutí Světlo-Život je starokřesťanský symbol fos-zoe (řecká slova světlo a život spojené písmenem omega, která tvoří kříž).

Spiritualita hnutí Světlo-Život je popsána v „Ukazatelích nového člověka“.  Manželé pak realizují obsah Ukazatelů podle „Zásad Domácí církve“.

Svůj cíl realizuje hnutí Světlo-Život pomocí formačního programu. Každý účastník Hnutí během evangelizace přijímá Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Poté se formuje ve skupince Ježíšových učedníků (deuterokatechumenát) a následně ve společenství diakonie. Zde již přijímá konkrétní službu (diakonii) v církvi a ve světě. Evangelizace – katechumenát – diakonie, to jsou tři etapy formační cesty Hnutí Světlo-Život na všech úrovních formace.

Formační program vychází ze zásad: „světlo-život“ (která prostupuje všemi prvky formace), rekolekční oázy a malé skupinky. Specifickými metodami Hnutí pak jsou „život ze života“ a „organický růst“.

Struktura Hnutí plně odpovídá struktuře církve. Malé skupinky jsou součástí společenství Hnutí v jednotlivých farnostech. Všechna společenství z dané oblasti se pak setkávají na Dnech společenství.

Za celé Hnutí je odpovědný Generální moderátor hnutí Světlo-Život. Na úrovni zemí, diecézí a farností přijímají zodpovědnost národní, diecézní a farní moderátoři. Každý moderátor plní svoji funkci spolu se skupinou diakonie. Tuto diakonii moderace mohou vykonávat laici stejně tak jako osoby zasvěcené. Kněží pak především nesou zodpovědnost za duchovní formaci účastníků a jednotu společenství s církví.

Začátky Hnutí se datují od první oázy v r. 1954. Právě z těchto oáz – uzavřených zážitkových rekolekcí – vyrostlo hnutí Světlo-Život. Před rokem 1976 bylo známé jako „Oázové hnutí“ nebo „Hnutí živé církve“. Tvůrcem oázy, zakladatelem Hnutí a jeho prvním národním moderátorem byl P. František Blachnicki (24.3.1921 – 27.2.1987). Hnutí Světlo-Život se po svém vzniku rozšířilo i za jeho hranice: na Slovensko, Litvu, do Čech, Německa a Běloruska.

Anna Wojtas
(přeložil: Jana Nová)

Oázy v ČR