Kruciáta osvobození člověka

Proč „Kruciáta“?

KOČ naplňuje svůj cíl vytvářením „záchranného lana“ lidí dobré vůle. Ti vstupují do boje o „svatou zemi“, kterou je každý člověk vykoupený Kristem. Slovo „kruciáta“ ukazuje na kříž jako na opravdový znak definitivního vítězství nad veškerým zlem. Kříž, symbol dobrovolné oběti lásky, je jedinou cestou k účinnému osvobozování druhých. Aby však bylo možno vejít do tajemství kříže, je potřeba přemoci strach.  A proto je úkolem Kruciáty vysvobození lidí ze strachu.

Jak vznikla KOČ?

KOČ byla založena o. Františkem Blachnickým a hnutím Světlo-Život jako odpověď na výzvu Svatého otce Jana Pavla II, který na prahu svého pontifikátu řekl:
„Prosím, abyste se postavili proti všemu, co ponižuje lidskou důstojnost a škodí mravům zdravé společnosti. Proti všemu co může ohrožovat její existenci a společné dobro, co může snižovat její vklad do společného pokladu lidskosti, křesťanských národů, Kristovi Církve.“

Kruciáta byla slavnostně vyhlášena a odevzdána Svatému otci. Ten ji požehnal 8. června 1979 v Novém Targu, během své první návštěvy Polska.

Diakonia KOČ