Artykuły prasowe

Gość Niedzielny:

 • Bolczyk Henryk, Świadkowie Kościoła. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki., [w:] „Emaus” 2001 nr 2 s. 20-21;
 • Bolczyk Henryk, Grób ks. Franciszka Blachnickiego będzie w Polsce, [w:] „Gość Niedzielny” nr 12/2000 s. 14;
 • Burda Anna, Dar świętości dla naszego umocnienia. Msza św. w intencji beatyfikacji księdza Franciszka Blachnickiego, [w:] „Gość Niedzielny” 2000 nr 16 z 16 kwietnia s. 15-16;
 • Dąbrowska-Macura Wiesława, Gdzie zaufanie jest charyzmatem, [w:] „Gosć Niedzielny 2000 nr 17 s. 10-11;
 • Dąbrowska-Macura Wiesława, Ojczyzna to Krościenko, „Gość Niedzielny 2000 nr 16
 • Fiutak Mira, Nie piję, bo… Krucjata Wyzwolenia Człowieka, [w:] „Gość Niedzielny” 2000 nr 49 s. 24;
 • Grajewski Andrzej, Mam zaszczyt siedzieć. Akta księdza Blachnickiego, [w:] „Gość Niedzielny” 2003 z 22 czerwca s. 31;
 • Grajewski Andrzej, Oskarżony ks. Blachnicki. W 18. rocznicę stanu wojennego, [w:]”Gosć Niedzielny” 1999 nr 50 z 12 grudnia s. 13;
 • Grajewski Andrzej, Wizjoner. Rocznica śmierci ks. Blachnickiego, [w:] „Gość Niedzielny” nr 9 z 29 lutego s. 44;
 • Kucharczak Franciszek, Ciężarówka pełna światła. [w:] „Mały Gość Niedzielny” 2004 nr 7-8 s. 4-5;
 • Kucharczak Przemysław, Blachnicki? Jo go znom! Rydułtowy – Rok Księdza Blachnickiego. [w:] „Gość Niedzielny” 2003 nr 49 z 7grudnia s. 23
 • Kusz Ewa, O nakarmieniu 50 tysięcy oazowiczów [w:] „Gość Niedzielny” 2003 nr 8 z 23 lutego s. 35;
 • Marczewski Marek, Dziedzictwo Sługi Bożego. [w:] „Gość Niedzielny” 1997 nr 8 z 23 lutego s. 10;
 • Marczewski Marek, Dziedzictwo Sługi Bożego. W 10. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego [w:]”Gość Niedzielny” 1997 nr 8 z 23 lutego s. 10;
 • Świadek wiary, nadziei i miłości [w:] „Gość Niedzielny” 2000 nr 13 s. 6;
 • Wzór radykalnego chrześcijanina. 16. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Z ks. Adamem Wodarczykiem, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym, rozmawia Wiesława Dąbrowska-Macura, [w:] „Gość Niedzielny” 2003 nr 8 z 23 lutego s. 34;

Niedziela:

 • Marczewski Marek, Jego Ojczyzna – to Krościenko. [w:] „Niedziela” 2000 nr 3 s. 19;
 • Marczewski Marek, Ks. Franciszek Blachnicki. W 15 lat po śmierci. [w:] „Niedziela” 2002 nr 8 s. 11;
 • Marczewski Marek, Przemodlił swoje życie. [w:] „Niedziela” 1997 nr 9 s. 11;
 • Marczewski Marek, Triumf Niepokalanej. Jeszcze raz o powrocie ks. Blachnickiego. [w:] „Niedziela” 2000 nr 17 s. 13;
 • Ruczyński Alfons, Cisza Carlsbergu. [w:] „Niedziela” 1999 nr 3;
 • Ryszka Czesław, Dany nam na trudne czasy [w:] „Niedziela” 1996 nr 8 s. 8 i 24;
 • Sajdok Krystyna, „Złota nić” ks. Franciszka Blachnickiego. [w:] „Niedziela” 2001 nr 16 s. 11;
 • Sajdok Krystyna, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki [w:] „Niedziela” 2001 nr 35 s. 22;
 • Sierla Stanisław, Drogi Opatrzności Bożej [w:] „Niedziela” 1998 nr 30;

Inne

 • Bezpieka o ks. Blachnickim „Nowiny” 2003 z 18 czerwca;
 • Diecezjalny etap procesu beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego zakończył się dzisiaj w Katowicach, [w:] „Trybuna Śląska” 2001 z 24-25 listopada s. 4;
 • Dobrzanowski Stefan, Charyzmatyczny wychowawca, [w:] „Wychowawca” 1995 nr 11 s. 10-11 i 13;
 • Dowjat Danuta, „Gwaltownik” Królestwa Bożego, [w:] „Królowa Apostołów” 1987 nr 7-8 s. 18- 19;
 • Jagielnicka Stefania, Kat nie wykonał wyroku. O ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło-Życie, kandydacie na ołtarze, [w:]”List” 1995 nr 11 s. 20-21;
 • Krystecka Mariola, Wielki działacz i mistyk. Życie pełne „nadzwyczajnych wydarzeń”, [w:] „Misje Dzisiaj” 2004 nr 6 s. 11;
 • Kucharczak Przemysław, Wielki ogień krócej płonie. Rzecz o ks. Franciszku Blachnickim. [w:] „Gazeta Wyborcza” 1999 z 29 kwietnia. s. 22 (Plebiscyt Gazety);
 • Lubina-Cipińska Danuta, Ks. Blachnicki spoczął w kraju. [w:] „Nowiny” 2000 z 12 kwietnia s. 11
 • Lubina-Cipińska Danuta, W stronę światła. [w:] „Nowiny” 2000;
 • Patron na jubileusz. Szkoła Podstawowa nr 35 z Chwałowic świętowała jubileusz 10-lecia swego istnienia. Prezentem urodzinowym było nadanie tej placówce imienia księdza Franciszka Blachnickiego. [w:] „Gazeta Rybnicka” 2002 nr 6-7 s. 27;
 • Stawińska Maria, Apostoł nawrócenia. O oazach, liturgii i Słudze Bożym Franciszku Blachnickim. [w:] „Przewodnik Katolicki” 2001 nr 12 s. 10- 11;
 • Terlikowski Tomasz Piotr, Boży Szaleniec. Księdza Franciszka Blachnickiego potyczki z komunizmem. [w:] „Emaus” 2001 nr 3 s. 18-19;
 • Urodzeni w Rybniku. Ks. Franciszek Blachnicki. [w:] „Gazeta Rybnicka” 1996 numer specjalny s. 11;
 • Ks. Franciszek Blachnicki [w:] „Wieczernik nr 165 (maj-czerwiec 2009);
 • Wyzwanie ks. Blachnickiego. O inwigilacji księży. Rozmowa z Andrzejem Grajewskim, przewodniczącym kolegium Instututu Pamięci Narodowej. Rozmawiała, Anna Wojtas, [w:] „Trybuna Sląska Dzień” 1999 z 29 grudnia s. 11;
 • Święty. Wywiad z ks. Adamem Wodarczykiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego [w:] „Wieczernik” nr 149;