Artykuły

Liturgia jako zasada koncentracji w formacji kapłańskiej (→)

Odnowa liturgii a tradycje życia parafialnego (→)

Pokusa świętości (→) – Problem świętości w noweli Jana Dobraczyńskiego „Największa miłość”.

Problem wiary w Boga (→)

Stosunek natury do łaski jako problem teologiczno – pastoralny (→)

Szczyt i źródło życia Kościoła (→) – Wiara i miłość stają się liturgią

Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii (→) – Artykuł z Collectanea Theologica 37; 1967 f. I s.24-39. Również w: Blachnicki F., Liturgia a wspólnota, Światło-Życie, Lublin 1996, s. 5-25.

Wiedza i wiara (→)

Wspólnota w Chrystusie jako zasada teologii pastoralnej i duszpasterstwa (→)

Litera i Duch (→) (data wydarzenia 29-10-1970)

Katechumenat na dzisiejszą godzinę (→)

Analiza, diagnoza i terapia (→)

O wolności człowieka (→) – Myśli z artykułu „A jednak teologia wyzwolenia” w: „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” 1/15 1986 s.12-14.