Referaty

Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii (→) – Referat wygłoszony przez ks. F. Blachnickiego na XX spotkaniu diecezjalnych i zakonnych duszpasterzy służby liturgicznej, które odbyło się w dniach 24 i 25 listopada roku 1975 w Pobiedziskach k. Gniezna i w Gnieźnie. ([w:] Katechumenat. Wspólnoty formacyjne we wspólnocie lokalnej. Biblioteczka animatora. t. 2., red. E. Matuszyńska, I. Chłopkowska, Krościenko 2002, s. 28-38)

O wierze (→) – Fragment referatu ks. F.Blachnickiego Ku polskiej teologii wyzwolenia wygłoszonego w j.niemeckim na Katolikentag. Dusseldorf 1982 ([w:] ks. Francisczek Blachnicki , Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, Carlsberg 1985, s.231-232

Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka (→) – Referat przygotowany na VIII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu w lutym 1983 roku. ([w:] ks. Franciszek Blachnicki Charyzmat Światło-Życie, Lublin 1996)

Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie (→)
– Referat przysłany na VII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbyła się w Krościenku n.Dunajcem w dniach 28-31 maja 1982 r. ([w:] ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny 1981-1984, Calsberg 1986, s. 36-67)

Istotne cechy ruchu eklezjalnego (→)
– Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie „Movimenti nella Chiesa” w Rzymie w dniu 25 IX 1981r.

Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia (→)
– Referat wygłoszony na sesji specjalnej IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 5 marca 1979 r. ([w:] ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat “Światło-Życie”. Teksty podstawowe., Lublin 1996, s. 103-119)

Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego (→) – Referat wygłoszony na IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej 4 III 1979 r. ([w:] ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat “Światło-Życie”. Teksty podstawowe., Lublin 1996, s. 76-88)

Ewangelizacja w procesie budowania „nowej parafii” (→) – Referat wygłoszony w czasie sympozjum duszpasterzy służby liturgicznej i proboszczów na temat „Wspólnoty służby liturgicznej a nowa parafia” w Zakopanem 17.11.1977 r.

Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi (→) – Słowa skierowane do uczestników XII Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych w lutym 1987 r. przyjęte jako duchowy testament Założyciela Ruchu. ([w:] Koinonia 1:1978 nr 1, s. 27-43)