Inne

Na stronie Kopalni Inicjatyw Oazowych Społeczno – Kulturalnych można znaleźć:

  • Tapety na pulpit z ks. Franciszkiem Blachnickim,
  • Prezentację multimedialną, poświęconą osobie sługi Bożego ks. Blachnickiego.