Zdjęcia

Większość zdjęć pochodzi z Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie (ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin)

Lata dzieciństwa i młodości (do 1939 r.)

Lata 50.

Lata ’60.

Z pobytu w ośrodku na Sławinku

Przeniesienie ciała ks. Franciszka Blachnickiego z Calsberga do Krościenka – 1 kwietnia 2000 roku;

Pokój ks. Blachnickiego na Kopiej Górce w Krościenku n/ Dunajcem