Konferencje

O świadectwie (→) – fragment konferencji wygłoszonej prze ks. F.Blachnickiego 29 grudnia 1976 r. ( [w:] ks. Franciszek Blachnicki, Wiara i świadectwo, Lublin 1997, s.19.)

Duchowość Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi (→) ([w:] Rekolekcje dla Kapłanów Chrystusa Sługi, Światło-Życie, Lublin 1991, s. 27-31.)

Namiot Spotkania (→) Fragmenty czterech konferencji omawiających tekst Księgi Wyjścia 33, 7-20 wygłoszonych podczas szkoły modlitwy w ramach Szkoły Animatora Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu w październiku i listopadzie 1982 r. (ks. Franciszek Blachnicki, Namiot Spotkania, seria Szkoła modlitwy, Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, Krościenko 1999 r., wyd. II.)

Jak dostąpić zbawienia? (→) – pierwsza konferencja do Ruchu Agape

Pewność wiary (→) – druga konferencja do Ruchu Agape

Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim (→) – trzecia konferencja do Ruchu Agape

Wiara a świadectwo Ducha Świętego (→) – czwarta konferencja do Ruchu Agape

Wielki nakaz misyjny Chrystusa (→) – piąta konferencja do Ruchu Agape

Oaza Żywego Kościoła (→) – ([w:] Kościół wspólnotą – wspólnota w Kościele, seria: Biblioteczka animatora, zeszyt 1, s. 5-19)

Wiara a Boża miłość i przebaczenie (→) – pierwsza konferencja ewangelizacyjna „małej ewangelizacji” [w: ] Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”, cz. III, bmw, brw, s. 49-59.

„Chrystus Sługa…” (→) – Ks. Blachnicki o konsekwencjach obrazu Chrystusa dla Kościoła, tryumfalizmie i krytyce

Ks. Blachnicki o „opłatku” (→) Opłatek w zespołach Służby Liturgicznej

„Różaniec oazowy” (→) – Przypominamy tekst ks. F. Blachnickiego